Salmon Sashimi Don(Rice, Vinegar, Salt, Sugar, Salmon, Spicy Sauce, Ikuba)

Salmon Sashimi Don(Rice, Vinegar, Salt, Sugar, Salmon, Spicy Sauce, Ikuba)

$11.00 / EA
- +